Minimummaten zeevissoorten Frankrijk
Wettelijke minimummaten 2010 voor Frankrijk

 

 
 

Vissoort

Minimummaat


Barbeel

30 cm

Bot 25 cm
Conger 58 cm
Dorade 23 cm
Heek 30 cm
Kabeljauw 35 cm

Leng

63cm

Makreel 30 cm
Schar 23 cm
Schol 27 cm
Tong 24 cm
Tongschar 25 cm
Tarbot 30 cm
Wijting 27 cm
Zeebaars 36 cm

Tip!
De paling / aal staat op de nominatie officieel te worden erkend als ‘bedreigde diersoort en staat daarbij als kwetsbaar op de rode lijst!
 

 
   

 

 
 

Arresten visserij Frankrijk

Die de markering van de vangsten van de vaartuigen, andere dan degenen die een rol van de bemanning van de visserij in het Kanaal en de Noordzee

Gezien de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee van 10 december 1982 in werking getreden op 16 november 1994

Gelet op de verordening van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

Gelet op de verordening van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Gelet op besluit-wet van 9 januari 1852, zoals gewijzigd op de aard van de visserij-zee

Gelet op de wet van 1 maart 1888 op het verbod van vreemde vissen in Franse territoriale wateren

Gelet op wet nr. +95-+1311 van 21 december 1995 rattification van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee

Gelet op besluit nr. 90-40 van 25 januari 1990, zoals gewijzigd, voor de toepassing van artikel 3 van het decreet van 9 januari 1852, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de algemene voorwaarden van de visserij in de wateren onder de regels instandhouding en het beheer

Gelet op besluit nr. 90-618 van juli 1990, zoals gewijzigd met betrekking tot de soort van visserij en pleziervaartuigen

Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de minimum-gewicht of de minimale omvang van de bijvangst van vis en andere zeedieren voor het genot van de recreatieve visserij in de wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie Frans

Gelet op de halte n ° 09-44 van januari 2009 delegating ondertekening Didier Baudoin, regionaal directeur van Maritieme Zaken Haat Normandie

Gezien het feit dat de inkomsten uit de recreatieve visserij is voor het persoonlijke gebruik van de schipper en zijn familie.

Overwegende dat er aanhoudende belangstelling door de administratie te kunnen maken tussen het product van de recreatieve visserij, voor persoonlijke consumptie en het product van de professionele visserij, worden verkocht.

 

 
   
Disclaimer | Privacy

Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2018 Zeevissport vzw.     Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 13 mei 2018 09:00