Zoute Mailing Mei 2018 Nummer 21Hierbij ontvangt u de eenentwintigste Zoute Mailing van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze Zoute Mailing verschijnt enkele malen per jaar en is bedoeld om hengelsportverenigingen en sportvissers beter te informeren over actuele zaken die spelen op het gebied van de zeesportvisserij in de zuidwestelijke delta van Nederland.


Boa's doen goede vangst

Boa’s van Staatsbosbeheer en Sportvisserij Zuidwest Nederland surveilleerde gezamenlijk op Schouwen-Duiveland. Tijdens deze samenwerking werd onder andere het Natura 2000 gebied in de Schelphoek bezocht. Hier troffen de opsporingsambtenaren drie mannen aan. Na observatie bleken de drie voorbereidingen te treffen om staand want uit te zetten in het buitendijkse water van de Schelphoek. Staand want geldt als een verboden vangmiddel en het is tevens niet toegestaan om te vissen in het water van de Schelphoek.

Lees meer ...

De 6 netten zijn door opsporingsambtenaren in beslagen genomen (foto Staatsbosbeheer)

Vacatures Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvisserij Zuidwest Nederland zoekt twee nieuwe bestuursleden (één dagelijks bestuurslid en één algemeen bestuurslid) en heeft daarnaast verschillende functies waar bestuurders aftredend en herkiesbaar zijn. De procedure is dat vacatures voor bestuursleden twee weken voorafgaand aan het versturen van de stukken van de algemene ledenvergadering aan de leden via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland bekendgemaakt worden. Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en beschik je over een breed netwerk? Lees dan snel verder.

Lees meer...

Drie windmolenparken open voor sportvisserijPer 1 mei 2018 worden drie windmolenparken op de Noordzee – Offshore Windpark Egmond aan Zee, windpark Luchterduinen en Prinses Amalia Windpark – opengesteld voor doorvaart en medegebruik door sportvissers.

Voor een periode van twee jaar is de sportvisserij samen met de beroepsmatige handlijnvissers de enige partij die in deze parken mag vissen. In deze proefperiode worden de eerste ervaringen met medegebruik opgedaan, waarbij Sportvisserij Nederland een bijdrage levert aan de monitoring. Ook wordt nog onderzocht of er in de parken camera’s worden geplaatst. Aan de hand van de resultaten kunnen in de toekomst mogelijk meer vormen van medegebruik worden toegestaan.

Blij met stappen

Sportvisserij Nederland heeft zich jarenlang ingespannen om hengelsport in de windmolenparken mogelijk te maken. We zijn daarom blij met de stappen die zijn gezet, maar helemaal tevreden kunnen we nog niet zijn. Met name bij de structuur verwachten we de meeste vis, maar op dit moment mogen we nog niet rondom of naar de windmolens toe vissen. We blijven ons dus inspannen om de mogelijkheden voor medegebruik van de windparken verder verruimd te krijgen.

Lees meer...

ENKELE VISSTEKKEN MAASVLAKTE AFGESLOTEN VOOR SPORTVISSERS


Havenbedrijf Rotterdam heeft afgelopen week op een aantal locaties op de Maasvlakte verbodsborden (art. 461 WvS) geplaatst bij aanlegplaatsen voor schepen en hiermee zijn delen van enkele populaire visstekken komen te vervallen. De aanleiding hiervan was de overlast en schade door vissers.

In het veiligheidsoverleg met de Divisie Havenmeester (DHMR), Asset Management, Stadstoezicht en de Zeehavenpolitie is besloten om de borden te plaatsen bij ligplaatsen voor schepen bij de Yangtzehaven op de Antarticakade, bij de Amazonehaven/Missouriweg en bij de Ohiokade.

De reden van het plaatsen van deze borden is dat zich de afgelopen maanden verschillende incidenten en risico verhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Op de genoemde locaties liggen tankers met gevaarlijke stoffen en/of moeten deze tankers kunnen aanleggen. In de nabijheid van deze locaties is roken verboden, maar verschillende sportvissers hielden zich hier ondanks waarschuwingen niet aan, waardoor (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast zijn de locaties primair bedoeld als aanlegplaats voor schepen/tankers waar het Havenbedrijf sowieso geen vissers wil hebben. Een deel van de sportvissers toont hier geen begrip voor en weigert te verkassen als een schip/tanker aan gaat leggen. Daarbij hebben verschillende schepen visdraad (dyneema) in de roterende delen gekregen, wat heeft geleid tot zeer hoge (directe) herstelkosten.

Lees meer...

SPITGEBIED SINT ANNALAND WEER VOLLEDIG TOEGANKELIJK VOOR SPITTERS


Afgelopen week heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland toestemming gekregen van provincie Zeeland om weer volledig te mogen spitten op het spitgebied 9B vanaf het strandje van Sint Annaland tot aan dijkpaal 825 (Kabelbord). De vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming loopt tot en met 2021.

Pieren spitten
Sportvisserij Zuidwest Nederland zet zich in voor het behoud van spitgebieden om ook in de toekomst voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij te kunnen garanderen. Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in bezit te zijn van een VISpas, ZeeVISpas of een wormenspitvergunning.

Lees meer...

OPENING IN BROUWERSDAM VOOR SCHONER GREVELINGENMEER


De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Schouten (Natuur) stellen 75 miljoen euro beschikbaar voor een doorlaat in de Brouwersdam, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbeterd worden.

De zeearm werd in 1971 afgesloten in het kader van de Deltawerken. Sindsdien is de waterkwaliteit ernstig achteruitgegaan. De diepere delen van het meer zijn volgens onderzoekers regelmatig vrijwel zuurstofloos. Dat levert schade op voor het bodemleven en de vissen en schaaldieren.

Eb en vloed
Er zit nu een kleine doorlaatsluis van 30 meter breed in de Brouwersdam, maar die levert maar weinig doorstroming op. Met de bijdrage van het kabinet is er nu voldoende budget om de verbinding met de Noordzee op veel grotere schaal te herstellen. De nieuwe opening krijgt tien keer zoveel capaciteit als de doorlaatsluis die er nu zit.

Door de aanpassing wordt het water in de Grevelingen regelmatig ververst, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Onderzocht wordt nog of de doorlaat gecombineerd kan worden met een getijdencentrale, want het verschil tussen eb en vloed zal veel groter worden.


Brouwersdam
In totaal wordt er deze kabinetsperiode 275 miljoen euro extra uitgegeven aan de natuur en de waterkwaliteit. Van Nieuwenhuizen schrijft dat er vooral in de Grevelingen en de Eems-Dollard in Groningen snel iets moet gebeuren.

Het water in de Eems-Dollard is erg troebel. Het kabinet trekt 16 miljoen euro uit om dat te verbeteren. Met het geld worden onder meer kwelders (buitendijks land) aangelegd. Als die bij hoogwater overstromen, kan het slib daar bezinken..


Bron: www.nos.nl
Met dank aan de Federatie Zuidwest Nederland! 
Disclaimer | Privacy

Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2018 Zeevissport vzw.     Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 07 mei 2018 22:05