Zeeforel


Foto: Herbert v/d vlugt (NL)

Naam:
Wetenschappelijke naam:
Engelse naam:
Duitse naam:
Franse naam

Voedsel:
Aas:

Lengte:
Gewicht:
Minimummaat NL:
Minimummaat BE:
Vangstperiode
:

Verspreiding:

Zeeforel
Salmo trutta
Trout
Meerforelle
Truite de mer
Baarzen, jonge haring, zandspiering en kreeftachtigen
Strandwormen, mesheften

1,2m
20kg
Beschermde vissoort.
40cm
juni - juli - augustus - september - oktober - november - december
West- en Midden-Europa, Klein-Azie, IJsland, Ierland, delen van Noord- en Zuid-Amerika, India, Afrika en Nieuw-Zeeland
 
Andere kenmerken:
Om de populatie van de zeeforel in stand te houden moet er voor deze nog heel wat rivieren toegankelijker gemaakt worden. Zodat deze zeeforel stroomopwaarts kan om zijn eieren af te zetten. Denk maar aan spuikanalen en vistrappen om er enige op te noemen.