Pitvis


Foto: Eric De Keuster (B)

Naam:
Wetenschappelijke naam:
Engelse naam:
Duitse naam:
Franse naam

Voedsel:
Aas:

Lengte:
Gewicht:
Minimummaat NL:
Minimummaat BE:
Vangstperiode
:
Verspreiding:

Pitvis
Callionymus lyra
-
-
-
Wormpjes, slakjes en kleine kreeftachtigen

Zagers en pieren
30cm manelijk en 20cm vrouwelijk geslacht
-
-
-
mei - juni - juli - augustus - september
Van de westelijke Middellandse Zee en de Afrikaanse westkust (Senegal) tot aan Noorwegen en IJsland.
 
Andere kenmerken:
Bij de paaitijd worden de rugvinnen van het mannetje gekleurd met opvallend blauwe en gele strepen dit om de aandacht te trekken van het vrouwlijke geslacht.

De pitvis gelijkt veel op de 'Rasterpitvis' of
Callionymus reticulatus. Deze soort is in het zandige gebied in de zuidelijke Noordzee vrij tot zeer algemeen aanwezig. De kleinere rasterpitvis met een maximale lengte van 12cm heeft 3 stevige stekels op de voorkieuwdeksels, dit in tegenstelling tot de pitvis die heeft er 4.