Paling


Foto: Leo Stoutjesdijk (NL)

Naam:
Wetenschappelijke naam:
Engelse naam:
Duitse naam:
Franse naam

Voedsel:
Aas:

Lengte:
Gewicht:
Minimummaat NL:
Minimummaat BE:
Vangstperiode
:
Verspreiding:

Paling, aal 
Anguilla anguilla
Common eel

Flussaal
Anguille
Bodemdieren
Mestpier, regenworm en kleine visjes
1m
5kg
28cm
-
mei - juni - juli - augustus - september
Europa, Atlantische Oceaan
 
Andere kenmerken:
De paling is een van de bijzondere vissoorten die ruime tijd zich al kronkelend kan verplaatsen over land en zo andere wateren kan bereiken. Opmerkelijk is toch dat de kleine glasaaltjes nog maar 1% tegenover de jaren 50 onze rivieren en andere binnenwateren bereikt. Oorzaak in deze zijn dioxine achtige vervuilingen waar de embryonale ontwikkeling al verstoord wordt bij zeer lage waarden. Ook de aalscholvers zijn in hun populatie met 10 maal verveelvoudigd vergeleken met de jaren 70 en is al duizenden jaren een grote vijand van de paling. Verder zijn er nog de chemische vervuilingen en de natuurveranderingen zoals de verplaatsing van de Golfstroom.